Pressemeddelelser

Nyt institut for analyse af militære forhold går i luften

7.februar 2023

Nyt institut for analyse af militære forhold går i luften
 ”Der er brug for et uafhængigt og upolitisk institut, der kan kvalificere den offentlige debat og de politiske beslutninger om militærfaglige forhold i Norden, Østersøen og Nordatlanten. Derfor er en række pensionerede seniorofficerer og andre gået sammen og kan i dag præsentere Institut for Militær Analyse.
Institut for Militær Analyse, i daglig tale IMA, er uafhængigt af økonomiske interesser og støtter ingen politisk retning eller enkeltsag.
Instituttet offentliggør analyser af aktuelle emner, der præger forsvaret af det nordlige Europa, Østersøområdet samt Nordatlanten og Arktis.”
siger Henrik Danielsen initiativtageren bag IMA.
Hvem er IMA?
Se hjemmesiden:
www.i4ma.dk
Hvad laver IMA?
Holdet bag IMA udarbejder på baggrund af mange års erfaring analyser af forhold inden for doktrin, organisation og teknologi/materiel. Instituttets analyser kan findes på hjemmesiden
www.i4ma.dk.
Gennem analyser påpeger Instituttet problemstillinger, muligheder og begrænsninger med det formål at kvalificere forsvarsdebatten mellem politikere, journalister og andre interesserede.
IMA's analyser sætter den militære faglighed i centrum. Instituttet beskæftiger sig ikke med militærpolitik eller andre politiske forhold. IMA finansieres af tilskud fra fonde. Instituttet modtager ikke penge fra våbenindustrien eller politiske organisationer.
Kontakt Formand Henrik Danielsen kan kontaktes på telefon 24 24 77 88 og e-mail hda@i4ma.dk

Indeholder disse emner
  • IMA går i luften