4 vurderinger

Kjeld G. H. Hillingsø

generalløjtnant (pens.)

“Det foreslåede uafhængige institut om militære anlig­gender i Østersøområdet og Arktis kan blive en velkommen og vægtig stemme i debatten om sikkerheden og det militære Forsvar af Østersøområdet og Arktis. Jeg vil anbefale, at det finansieres uafhængigt, og snarest igangsættes som hér skitseret. Instituttet har min fulde støtte.”

Anne Knudsen

antropolog, dr.phil., tidl. chefredaktør

“Det danske forsvar er populært i den danske befolkning, og tilliden til NATOs styrke er overvældende stor. Men vurderingen af den faktiske, militære kapacitet er ikke baseret på nogen reel viden om de militære styrkeforhold, endsige om det trusselsbillede, Danmark og dets nabolande står over for. Det foreslåede institut vil stille uafhængige, sagkyndige beskrivelser og vurderinger af de virkelige forhold til rådighed for såvel offentligheden som politikerne. Dette vil være af uvurderlig betydning for såvel debatten som den politiske beslutningsproces. Jeg støtter det derfor uden forbehold.”

Anne Knudsen, medlem af stifterkredsen, gik bort i april 2022. Hun nævnes her med tilladelse fra familien.

 
Jørgen Berggrav

norsk kontreadmiral (pens.)

“Sikkerhetssituasjonen i Nord-Europa er blitt vesentlig mer utfor­dren­de. Dette stiller nye krav til forsvaret. Hva slags forsvar som gir best effekt og mest valuta for pengene, er vanskelig å ta stilling til, uten tilgang til relevante militær­faglige vurderinger. Et politisk uavhengigt institut som nå foreslås, kan bidra til å bøte på dette. Jeg gir honnør til innsatsen og gir min fulle støtte til det videre arbeidet. ”

Knud Bartels

general (pens.)

“Nordeuropas sikkerheds- og forsvarspolitiske udfordringer skaber behov for et sober, upartisk og konstruktivt institut. Såvel Baltikum som Nordatlanten, det Høje Nord og Centraleuropa må indtænkes, så der foreslås løsninger, som kan imødegå også full spectrum threats. Et sådan institut skal være uafhængigt finansieret og bidrage med politisk og militært realisable forslag. Jeg støtter det her foreslåede institut, der kan bidrage til at opnå disse mål.”