Debat oplæg

29. november 2023

Danmark bør ikke fokusere på tunge panserkøretøjer, men på droner

Læs Gordon Fotheringhams modsvar til en læsers svar på Gordons tidligere artikel om relevansen af en fremtidig dansk tung panser-infanteri-brigade kapabilitet...
OLFI - Danmark bør ikke fokusere på tunge panserkøretøjer, men på droner

17. november 2023

Relevansen af en fremtidig dansk tung panser-infanteri-brigade kapabilitet

I takt med at forskellige interesserede afventer den offentlige udmelding af, hvad der skal indeholdes i det kommende forsvarsforlig, er der en mærkbar stigning i debatten omkring de tre værns ønsker...

31. august 2023

Prioriterede indsatsområder for at sikre tilgang og fastholdelse af soldater til hærens 1. brigade

Den danske hær bløder soldater. Fra en militærfaglig vinkel tyder meget på, at årsagen skal findes i strategiske fejlvurderinger af, hvad man kan byde danskere der forventes at sætte deres liv og helbred på spil for nationen...